Over Enfirm

Visie

Visiegedreven organisaties presteren beter. Zeker als deze visie zich verlegt naar de inzetbaarheid van de medewerkers. Als organisatie kun je voorwaarden scheppen zodat mensen optimaal kunnen presteren. Maar: Voor een optimale inzetbaarheid is iedereen primair zélf verantwoordelijk!

Missie

Enfirm helpt bedrijven en medewerkers bij het ontwikkelen van inzetbaarheidsbeleid. Of het nu gaat om het creëren, uitwerken, implementeren of verjongen van het inzetbaarheidsbeleid. Uitgangspunt is dat het beleid aansluit bij de bedrijfsvisie en zich evenwijdig aan de marktveranderingen ontwikkelt.

Enfirm levert een bijdrage aan het verbinden van de organisatiedoelstellingen met de drijfveren van de medewerkers! Organisaties en hun medewerkers in de gewenste richting bewegen, dat is de missie!

De bedrijfscontext houdt voor Enfirm niet op bij HR gerelateerde zaken. Wij kijken naar de bedrijfscultuur, de bedrijfsmissie en de (commerciële) ambities. Welke mogelijkheden en belangen uw afdeling finance heeft om te komen tot een gezonder en beter functionerend bedrijf. Maar ook los van de organisatie, welke politieke, economische, technologische en demografische ontwikkelingen spelen (op de achtergrond) mee.

Context op organisatieniveau

overjoost2

Bij de medewerker ligt de basis bij het eigen belang en de intrinsieke motivatie, de eventuele beperkingen en mogelijkheden. Welk doel streeft iemand na en waarom? Hoe ziet de context van de medewerker eruit? Denk aan levensfase, financiële situatie en wat de omgeving verwacht van de medewerker. Welke competenties heeft iemand, op welk niveau start een eventueel ontwikkelproces? Past dit binnen het eigen bedrijf? Zo ja, hoe?

Of het nu gaat over ziekteverzuim en preventie, reorganisatie, inzetbaarheidsbeleid of strategische heroriëntatie, bovenstaande elementen zijn telkens van belang.

Context op persoonsniveau

overjoost1