Hoe vaak komt het binnen uw bedrijf voor dat de oorzaak van ziekteverzuim bij een medewerker niet persé medisch is? Dat het verzuim voortkomt vanuit een situatie? In de privésfeer en/of op het werk?

Als de oorzaak niet medisch is dan is de oplossing dit ook niet. We spreken in dit soort gevallen van verzuim als gevolg van een situatie. En als u denkt dat dit niet veel voorkomt: Zeker de helft van de verzuimgevallen is situatief. Goede bedoelingen, behandelingen en interventies leiden niet tot een gewenst resultaat. Ze zijn vaak puur medisch en daarmee gericht op het wegnemen van symptomen. Een verkeerd gekozen behandeling mondt regelmatig uit in wederzijds onbegrip, irritatie, desinteresse en verwijdering. Gevolg: Een onnodig lang verzuimtraject.

Capture

De opdracht is om de grijze pijlen om te draaien en terug te keren naar de oorsprong, de oorzaak. Daar ligt in veel gevallen de sleutel tot het oplossen (en beter, het voorkomen) van ziekteverzuim als gevolg van een situatie.

Enfirm helpt het middelmanagement in uw organisatie:

  • leren vroegtijdig te signaleren, denk hierbij ook aan de focus op frequent verzuim;
  • het voeren van het juiste gesprek;
  • afsluiten van bestaande verzuimsituaties door inzet van alternatieve oplossingen.

Hoe vergroot je het eigenaarschap op inzetbaarheid bij uw werknemer? Kort en goed: Dit is een uitdaging! De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog, steeds meer bedrijven zijn eigen risicodrager voor WW, WGA en ZW-vangnet, de Nederlandse samenleving ontgroend en vergrijst.

 

Wat betekent dit voor uw organisatie en elke individuele werknemer? Dit verschilt per bedrijf en per individu. Een forse uitdaging, vaak belegd bij het middelmanagement in uw bedrijf. Structureel en gestructureerd in gesprek met individuele werknemers over de eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Met elkaar vast te stellen wie waar verantwoordelijk voor is en deze afspraken te herhalen, te toetsen en waar nodig bij te stellen.

 

Enfirm helpt zowel op strategisch niveau met visievorming en ontwikkeling van beleidskaders. Op tactisch niveau met het trainen en coachen van uw leidinggevenden. Op tactisch niveau door met (groepen) medewerkers in gesprek te gaan over hun drijfveren. Eigenaarschap op inzetbaarheid: vooral succesvol als de individuele medewerker wordt geprikkeld door de eigen intrinsieke motivatie en deze te combineren met de organisatiedoelstellingen.

 

Enfirm, brengt uw organisatie in beweging!