Inzetbaarheid: Van visievorming tot implementatie

Hoe vergroot je het eigenaarschap op inzetbaarheid bij uw werknemer? Kort en goed: Dit is een uitdaging! De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog, steeds meer bedrijven zijn eigen risicodrager voor WW, WGA en ZW-vangnet, de Nederlandse samenleving ontgroend en vergrijst.

Wat betekent dit voor uw organisatie en elke individuele werknemer? Dit verschilt per bedrijf en per individu. Een forse uitdaging, vaak belegd bij het middelmanagement in uw bedrijf. Structureel en gestructureerd in gesprek met individuele werknemers over de eigen inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Met elkaar vast te stellen wie waar verantwoordelijk voor is en deze afspraken te herhalen, te toetsen en waar nodig bij te stellen.

Enfirm helpt zowel op strategisch niveau met visievorming en ontwikkeling van beleidskaders. Op tactisch niveau met het trainen en coachen van uw leidinggevenden. Op tactisch niveau door met (groepen) medewerkers in gesprek te gaan over hun drijfveren. Eigenaarschap op inzetbaarheid: vooral succesvol als de individuele medewerker wordt geprikkeld door de eigen intrinsieke motivatie en deze te combineren met de organisatiedoelstellingen.

Enfirm, brengt uw organisatie in beweging!