Reduceer uw ziekteverzuim, krijg vat op de oorzaken!

Bij een ziekteverzuim van 6% of hoger is er vaak sprake van organisatorische problemen binnen (afdelingen van) bedrijven. Wat is er voor nodig om het verzuim te reduceren? Een uitgebreide verzuimanalyse en gesprekken met mensen uit alle hiërarchische lagen binnen de organisatie(afdeling) brengen deze oorzaken aan het licht. Enfirm werkt niet langs een vast stramien, gedrag protocoleer je niet.
Analyseren, trainen, gesprekken voeren, learning by doing, rapporteren, implementeren en coaching zijn veel toegepaste werkvormen.